Centraleta veu IP, una solució a l’abast de les PIMES

81_centralta_veuip_2

¿Has pensat com pot ajudar-te una centraleta veu IP en el teu negoci? Les centraletes de veu IP, una solució a l’abast de les micro, petites i mitjanes empreses.

El teixit empresarial de l’economia catalana està format majoritàriament per les anomenades PIME, és a dir, Petites i Mitjanes Empreses. En aquestes empreses, a l’igual que en qualsevol negoci la gestió de trucades entrants i sortints és clau per al bon funcionament de qualsevol empresa. I si no es gestiona de forma correcta el volum de trucades pot decréixer i convertir-se en un punt feble que empitjorarà amb el pas del temps, arribant a afectar negativament a la rendibilitat del negoci.

Avui en dia ser o tenir una PIME no està renyit en treballar amb els millors sistemes de telefonia i solucions de gestió empresarial. És més, les empreses que aposten per créixer ho fan utilitzant les millors eines i recursos, per oferir als seus treballadors solucions que els permetin millorar la seva productivitat i eficiència en les seves tasques del dia a dia.

En el cas de la telefonia, treballar amb una centraleta veu IP, a diferència d’una centraleta telefònica tradicional, la qual ha estat dissenyada específicament per agilitzar la tasca diària als seus usuaris, i configurada de forma personalitzada d’acord amb les necessitats en relació al nombre d’extensions i usuaris que es requereixen en cada cas, ajuda molt en la tasca diària dels treballadors d’una empresa.

Un dels elements principals en la Centraleta veu IP és l’opció “d’operador automàtic”, que és molt més que un contestador automàtic. Tenir aquesta integració en el sistema de xarxa permet:

  • Donar una major impressió sobre la dimensió del negoci. Una trucada pot donar molta informació i molts inputs sobre la seva empresa. Si l’atenció telefònica es fa com un “de més a més”, de forma poc professional, precipitada i de manera desinformada, afectarà negativament en la imatge de l’empresa i la impressió que el client s’endurà del negoci. Per contra, disposar d’un sistema per assistir i gestionar trucades als departaments adequats genera la impressió que es tracta d’una empresa ben gestionada i la imatge d’aquesta millora considerablement.
     
  • Estalviar temps i diners. La instal·lació d’una centraleta veu IP ajuda a estalviar temps i diners a les empreses ja que només les grans empreses tenen la capacitat per destinar un dels seus treballadors a donar el servei d’atenció telefònica a temps complet. A més, l’entrada de trucades són interrupcions en la tasca dels treballadors, que es tradueix en pèrdua de productivitat. És important que els treballadors puguin centrar els seus esforços en executar les seves tasques, i millorar el rendiment per ajudar en el creixement del negoci.
     
  • És un avantatge competitiu respecte altres PIME i iniciatives empresarials i una oportunitat. Ja que per a una PIME, qualsevol trucada pot convertir-se en una oportunitat de venda i de creixement empresarial, de manera que és important no perdre’n a causa de la incapacitat per gestionar-les de manera professional.

L’important és ser-hi, i ser-hi d’una forma professional quan els clients ens necessiten. Les solucions de centraleta veu IP poden convertir-se en una oportunitat per a la seva PIME, per la qualitat, el servei i la professionalitat que ofereixen en l’atenció i gestió de les trucades.