Microsoft ha realitzat recentment una inversió multimilionària en OpenAI, marcant una ampliació significativa de la seva associació de llarga durada amb la companyia. Aquest nou acord consolida la posició de Microsoft com un jugador clau en el desenvolupament de tecnologies d’intel·ligència artificial avançades i el seu ús en aplicacions empresarials i de consum.

 

Inversió i Col·laboració

Des de la seva fundació en 2015, OpenAI s’ha destacat per la seva recerca innovadora en IA. Microsoft va començar la seva associació amb OpenAI amb una inversió de 1.000 milions de dòlars el 2019 i ha continuat ampliant la seva col·laboració amb inversions addicionals, incloent-hi l’acord recentment estimat en uns 10.000 milions de dòlars. Aquestes inversions han estat destinades a desenvolupar i desplegar sistemes de supercomputació especialitzats que acceleren la recerca independent d’IA d’OpenAI, utilitzant la infraestructura Azure de Microsoft com a proveïdor exclusiu de núvol​.

Beneficis de la Inversió

L’acord entre Microsoft i OpenAI no només impulsa la recerca en IA, sinó que també permet la integració de models d’IA avançats en productes de Microsoft. Això inclou l’experiència del servei Azure OpenAI de Microsoft, que facilita als desenvolupadors la creació d’aplicacions d’IA d’avantguarda. Aquesta integració preveu transformar sectors múltiples, des de l’empresa fins al consumidor, millorant productes i serveis amb capacitats d’IA millorades.

 

Visió a Llarg Termini

La visió de Microsoft és democratitzar l’accés a tecnologies d’IA, proporcionant eines que permeten a empreses de tots els sectors utilitzar la IA per millorar la seva eficiència i innovació. L’associació amb OpenAI reafirma aquest compromís, amb l’objectiu de crear tecnologia d’IA que beneficiï a tothom i respecti altes estàndards d’ètica i seguretat​.

 

En conclusió, la relació entre Microsoft i OpenAI exemplifica com les grans corporacions poden jugar un paper vital en l’avanç de la tecnologia per a un futur millor. Amb aquesta col·laboració, ambdues companyies no només busquen liderar el mercat de la IA, sinó també configurar el futur de com les tecnologies d’IA poden ser utilitzades de manera responsable i beneficiosa.